Prohlášení rektora k volbám do Evropského parlamentu

Vážení kolegové,

v letošním roce uplyne 30 let od události, která vyvedla naši zemi z postavení země závislé na totalitní ideologii a mocenských zájmech Sovětského svazu zpět k demokratickým idejím Západu a 15 let, kdy jsme tuto vůli stvrdili vstupem do Evropské unie. V roce 1989 byla touha po návratu do „Evropy“ jedním z hlavních motivů změny. Chtěli jsme být znovu společností, která sdílí se svými sousedy základní východisko svobody jednotlivce, jako předpoklad svobodné společnosti.

Evropa je jediným kontinentem, který neprošel globální okupací, celkovou devastací původních kultur jedním dominantním mocenským a ideovým vlivem. Národní kultury i to, co nazýváme společnou evropskou kulturou, se vyvíjely po tisíciletí na pozadí mocenských, náboženských a názorových střetů, často brutálních, aby z nich po dvou zničujících válkách Evropa vyšla s ideou mírové spolupráce, postupného sbližování stanovisek jako hospodářská světová mocnost. V průběhu staletí asimilovala myšlenky antické a židovsko-křesťanské a spojila je s místními kulturami. Má obrovskou schopnost vstřebat nejrůznější vlivy a přitom neztratit svou identitu, v jejímž základu je právě neustálý dialog. Tato otevřenost pak představuje největší potenciál sjednocené Evropy.

Pro rozvoj vzdělanosti a hlavně pak pro svobodu bádání a tvorby na vysokých školách má duch dialogu a otevřenosti zásadní význam. Neustále je o něj třeba bojovat, protože čelíme velkému rozdělení společnosti, v jehož pozadí leží ideologické konstrukty nejrůznějších denominací. Čelíme nárůstu nesnášenlivosti, populismu, nacionalismu a obdivu k totalitním ideologiím a režimům, které slibují jednoduchá řešení.

Evropská unie v uplynulých deseti letech investovala do vysokoškolského vzdělávání a výzkumu v České republice 85 miliard korun, více než trojnásobek ročního příspěvku státu na provoz vysokých škol. Desetitisíce studentů vysokých škol získalo možnost vyjet na zahraniční studijní pobyty a stáže, na vlastní kůži poznat, co znamená evropské společenství v jeho různorodosti.

Květnové volby do Evropského parlamentu budou mít zásadní vliv na další rozvoj vzdělávání v České republice. Dovolte mi, abych na závěr citoval část prohlášení České konference rektorů k volbám do Evropského parlamentu, se kterým se ztotožňuji:

„Je nesmírně důležité, aby Českou republiku v nadcházejícím volebním období na evropské úrovni zastupovali kvalifikovaní a kompetentní lidé, kteří budou schopni ve spolupráci se zástupci ostatních evropských zemí pracovat na vytváření silného vzdělávacího systému pro znalostní ekonomiku, která obstojí v rostoucí globální konkurenci s velkými, čím dál razantněji se prosazujícími ekonomickými mocnostmi. Proto si dovolujeme vyzvat všechny studenty a zaměstnance vysokých škol, aby využili svého demokratického práva a zúčastnili se voleb do Evropského parlamentu a aby při rozhodování o tom, komu dát svůj hlas, vybírali z těch kandidujících stran, které prosazují rozvoj a prohlubování evropské spolupráce.“

Váš

Jan Hančil

15. květen 2019

.