Oslavy 30. výročí Sametové revoluce – AMU chystá kulatý stůl, scénické čtení, koncerty i nový film

Při příležitosti 30. výročí Sametové revoluce připravila Akademie múzických umění v Praze několik akcí, kterými připomene význam událostí 17. listopadu 1989. Program zahájíme na konci října kulatým stolem, u kterého budou výrazné osobnosti diskutovat na téma Demokracie jako výzva. Do oslav se zapojí všechny tři fakulty. Na FAMU vzniká dokument Sametová FAMU, DAMU a divadlo DISK přizpůsobily výročí program Noci divadel a na HAMU se chystá již tradiční Koncert proti totalitě spojený s výstavou fotografií.

„AMU byla iniciátorkou událostí 17. listopadu 1989, právě zde se našly osobnosti, které dokázaly věci přesně pojmenovat a strhly ostatní k vyhlášení studentské okupační stávky. To vyžadovalo velkou odvahu ducha, protože nic nenasvědčovalo tomu, že by se režim nějak hroutil. Také požadavek na zrušení čtvrtého článku ústavy definujícího vedoucí úlohu komunistické strany ve společnosti byl poprvé formulován a nastolen studenty AMU,“ říká rektor AMU Jan Hančil.

PROGRAM OSLAV NA AMU

Demokracie jako výzva – 1989/2019
31.10., 16:00–18:30 hod., Galerie HAMU – Malostranské nám. 13, Praha 1
Na konci října pořádá AMU pro studenty AMU i dalších vysokých škol panelovou diskusi, na které vystoupí čtyři hosté – Jan Kysela, Daniel Kroupa, Michael Kocáb a Radko Kubičko. Témata, kterými se budou zabývat, jsou vyvažování pilířů státní moci, role umění v demokracii, vzdělání a odolnost společnosti vůči současným hrozbám a role médií a žurnalistiky v demokracii. Zvána je také veřejnost. Více: https://www.amu.cz/cs/kalendar-akci/804/

Dokument Sametová FAMU
premiéra 17.11.2019, 20:00 hod., divadlo DISK – Karlova 26, Praha 1
Snímek doktorandů FAMU Ley Petříkové a Jana Rouska, tvořený v koprodukci s Českou televizí, je pohledem na téma tzv. Sametové revoluce perspektivou jedné instituce. Mapuje činnost studentů AMU a dalších uměleckých škol v revolučních událostech. Natáčel se např. s režiséry Janem Hřebejkem, Zdeňkem Tycem, Igorem Chaunem nebo Davidem Ondříčkem, scénáristy Petrem Jarchovským či Evou Papouškovou, s divadelním režisérem Michalem Dočekalem, herci Janem Potměšilem a Pavlem Lagnerem, fotografy Tomki Němcem nebo Gabrielou Fárovou a  dalšími výraznými osobnostmi české kulturní scény, bývalými studenty AMU, kteří se v listopadu 1989 aktivně podíleli na událostech Sametové revoluce. Premiéru bude mít v Divadle DISK na Noc divadel. Více: https://www.divadlodisk.cz/sametova-famu

Noc divadel s následnou projekcí nového dokumentu Sametová FAMU
16.11./17.11.2019, divadlo DISK – Karlova 26, Praha 1
Do organizace Noci divadel se DISK zapojuje každoročně již od samého začátku. Ani letošní osmý ročník nebude výjimkou. K výročí Sametové revoluce se na hlavním sále chystá „koncert svobody” - přehlídka hudebních skupin složených ze zaměstnanců a studentů DAMU. Chybět nebude ani divadelní program v podobě scénického čtení budovatelských dramat. Tento krok byl zvolen záměrně jako demonstrace toho, jak vypadá tvorba, když je spoutaná režimem a zcela podřízena jeho idejím. Více: https://www.divadlodisk.cz/noc-divadel-2019

Koncert proti totalitě a výstava fotografií Chtíč po svobodě
17.11.2019, 19:30 hod., Sál Martinů – Malostranské nám. 13, Praha 1
Na Koncertu proti totalitě u příležitosti 30. výročí sametové revoluce vystoupí fenomenální čeští i zahraniční hudebníci. Zazní skladby autorů, jejichž životy a tvorbu poznamenaly totalitní režimy či byli přímo vystaveni různým formám bezpráví. Díky koncertu se na pódiu své alma mater unikátně setkají současní studenti HAMU se svými profesory nebo úspěšnými absolventy a zahraničními hosty. Vstup na koncert je zdarma do naplnění kapacity sálu. Místa je možná rezervovat předem na www.koncertprotitotalite.cz
Koncert doprovází výstava dokumentárních fotografií Chtíč po svobodě, fotografa Pavla Hrocha, která se – kromě několika ikonických snímků z listopadu 89 – zaměřuje na první roky po sametové revoluci.

Soutěž 30 let svobody v umění
V rámci letošních oslav vyhlásila AVU ve spolupráci s Díky, že můžem soutěž pro studenty uměleckých škol. Ti měli skrze svá díla odpovědět na otázku, co pro ně znamená svoboda. Mezi vítězi jsou také studenti AMU. Patricie Belecová, studentka Katedry produkce DAMU, vyobrazila na 30 klíčů 30 událostí českých dějin, které považuje za zásadní. Na klíčích je vše od revoluce, přes kuponovou privatizaci, rozpad federace, vstup ČR do Evropské unie až po propuštění Kajínka z vězení. Hlavním tématem druhého vítězného díla, jehož autorem je Jakub Ra, student Katedry fotografie FAMU, je pak téma LGBTQIA+ komunity, které ztvárnil na dvou fotoplakátech. Díky Sametové revoluci se podle Jakuba zlepšilo vnímání těchto menšin v české společnosti, a i to je třeba si v rámci oslav připomenout. Všechna vítězná díla jsou nyní k vidění na různých místech v Praze, například na zastávkách MHD či v metru.

9. říjen 2019

.