Tvorba a odevzdání VŠKP

Tvorba

Typy prací

Každý student musí odevzdat textovou závěrečnou (bakalářskou, diplomovou nebo disertační) práci. V některých případech odevzdává ještě zaznamenané nebo nezaznamenané umělecké dílo nebo umělecký výkon. Pro přehlednost jsou ve studijním systému KOS označeny velkými písmeny A až E takto:

 • "A" Teoretická práce (povinná pro každého studenta)
 • "B" Text hry, scénář, fotografie, projekty, dokumentace, ukázky práce apod.
 • "C" Audiovizuální záznam hry, film, videozáznam apod.
 • "D" Interpretační výkon (zahraný koncert, dirigovaný výkon, režijní nebo choreografické nastudování, taneční vystoupení, herecký výstup)
 • "E" Skladba

Jak psát text

Tomuto tématu se věnuje samostatný článek Jak psát text.

(Možná se vám bude hodit Číslování, např. od strany 5)

Jak správně vytvořit název práce

Tomuto tématu se věnuje samostatný článek Jak správně vytvořit název

Etika psaní odborného textu a jak citovat

Tomuto tématu se věnuje samostatný článek Etika psaní odborného textu a jak citovat

Odevzdání

Co je třeba udělat, než chci odevzdat svoji hotovou práci k obhajobě

 1. Odevzdat příslušný počet výtisků ve vazbě (přesný počet si zjistěte na své fakultě) písemné části práce, a to v předepsané vnitřní i vnější úpravě (pokyny a vzory jsou na webu AMU). Od 1. 10. 2022 stačí pouze jeden vázaný výtisk.
   
 2. Odevzdat úplný text této písemné práce v JEDNOM souboru prostřednictvím Studijního informačního systému KOS. Obsah musí být zcela totožný s tištěnou verzí!
   
 3. Vyplnit ve Studijním informačním systému KOS všechny stanovené údaje o všech částech své práce, tedy zvlášť o písemné a zvlášť o praktické nebo umělecké části. Návody a nápovědy jsou přímo v systému KOS.
   
 4. Dále vytisknout z KOS pro každou samostatně odevzdávanou práci příslušnou přílohu Licenční smlouvy opět ve dvou exemplářích, podepsat ji a odevzdat na katedře.

.