Konference doktorandů Teritoria umění

Teritoria umění je vědecká konference doktorandů českých a slovenských uměleckých škol, kterou pořádá AMU každoročně od roku 2014. Jednotlivé ročníky nejsou tematicky vymezeny, prezentační i debatní část konference nabízí v metodologicky příbuzných blocích začínajícím badatelům uměleckých i uměnovědných oborů prostor k nacházení nových diskuzních rámců a tematických souvislostí.

Odborné zajištění:

Mgr. et Mgr. Eliška Děcká, Ph.D.

E-mail: eliska.decka@famu.cz
Detail osoby
Bez obrázku

Administrativní zajištění:

Ing. Barbora Vlach Janalíková

Projektový manažer

E-mail: barbora.vlachjanalikova@amu.cz
Telefon: 234 244 517
Detail osoby
FOTO Ing. Barbora VLACH JANALÍKOVÁ

Mgr. Karolína Vinická

Dohody V+V, Projektový manažer

E-mail: karolina.vinicka@amu.cz
Telefon: 234 244 509
Detail osoby
Bez obrázku


.