INFO

VII. ročník odborné konference Teritoria umění 2020 se koná 6. 11. 2020 s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR on-line. Videozáznamy příspěvků

Program konference Teritoria umění 2020


Teritoria umění je odborná konference doktorandů uměleckých oborů vysokých škol, kterou od roku 2014  pořádá AMU ve spolupráci s AVU, UMPRUM, JAMU a dalšími uměleckými VŠ. Prezentační i debatní část konference nabízí v metodologicky či tematicky příbuzných blocích začínajícím badatelům uměleckých i uměnovědných oborů prostor k nacházení nových diskuzních rámců a tematických souvislostí.

Průběh konference:

Příspěvky na konferenci jsou v délce 20ti minut, po příspěvku následuje krátká společná diskuse. Prezentace výzkumných projektů probíhají letos prvně, a sice formou graficky pojatých posterů.
O formální a obsahové struktuře posterů budou vybraní účastníci konference Teritoria umění 2020 vyrozuměni do 31. 7. 2020.  Konferenční jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina.

Po skončení  konference:

Jednotlivé příspěvky doktorandů vystupujících na konferenci Teritoria umění jsou později publikovány ve sborníku z konference, a sice ve formě odborných článků, přičemž autoři článků, tj.  participující doktorandi, jsou za svůj text do sborníku honorovaní.

V případě dotazů se, prosím, obracejte na naše Oddělení pro vědu, výzkum a projekty AMU, tel. 234 244 517, příp. na Centrum pro doktorská studia: teritoria@amu.cz, tel. 234 244 510.

Facebooková údálost zde.


.