Provozní opatření po ukončení nouzového stavu platná od 27. 5. 2020

Návazně na průběžně přijímaná opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví k rozvolňování přijatých omezení dochází s účinností od středy 27. 5. t. r. k upřesnění provozních opatření takto:

  1. Administrativní provoz (včetně PC centra) zůstává obnoven v plném rozsahu (tzn. přítomnost zaměstnanců na pracovišti v pracovní době).
  2. V rámci tohoto režimu je třeba důsledně dodržovat všechna hygienická pravidla a doporučení, tj. mytí rukou, dodržování dostatečného odstupu mezi zaměstnanci, průběžnou dezinfekci vstupu/klik do jednotlivých kanceláří a administrativních prostor. Za průběžnou dezinfekci vstupu/klik odpovídají zaměstnanci přítomní na pracovišti.
  3. Povinnost nošení roušek se nevztahuje na zaměstnance při pobytu v kanceláři jakožto na svém pracovišti, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby. Ve společných prostorách AMU zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška aj., nadále trvá.
  4. Přímý nadřízený zaměstnanec může stanovit režim home office (rizikové skupiny zaměstnanců, zdravotní stav/věk a zaměstnanci s dětmi předškolního a školního věku).
  5. Všichni zaměstnanci, kteří pracují v režimu home office, musí mít přesměrovanou pevnou linku na číslo svého mobilního telefonu. Při přesměrování je nutno zadat nejprve 0, pokud by s přesměrováním byly potíže, je třeba se obrátit na PC oddělení.
  6. Zůstává zprovozněna vrátnice Hartigovského paláce v pracovní dny od 7.30 hod. do 18.00 hod., o víkendech bude vrátnice uzavřena. V prostoru vrátnice jsou zajištěna nezbytná preventivní hygienická a administrativní opatření.
  7. Vrátnice Lichtenštejnského paláce bude v provozu ve standardním režimu. V prostoru vrátnice jsou zajištěna nezbytná preventivní hygienická a administrativní opatření.
  8. Provoz Café HAMU bude pro studenty a zaměstnance AMU zajištěn dle aktuální epidemiologické situace.
  9. Zvláštní pravidla pro studium a činnost akademických orgánů jsou obsahem Výnosu rektora č. 4/2020, a doporučuji sledovat aktuální opatření ministerstva zdravotnictví týkající se režimu vysokých škol a kulturních akcí.

Děkuji všem za průběžnou součinnost, dodržování všech pravidel a zodpovědné chování.

Nestandardní situace řešte, prosím, dohodou telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Ing. Tomáš Langer, Ph.D. v.r.
zastupující kvestor AMU

26. květen 2020

.