Vyhlášení výsledků voleb do Akademického senátu Akademie múzických umění v Praze na funkční období 2021-2024

Ve dnech 3. a 4. března 2021 proběhly volby do Akademického senátu Akademie múzických umění v Praze (AS AMU), kterým předcházely prezentace všech kandidátů. Vzhledem k současné epidemické situaci se volby konaly elektronicky.

Volební komise zasedla dne 4. března 2021 v 16:00 po skončení druhého, závěrečného dne voleb v zasedací místnosti rektorátu AMU.

Komise konstatovala, že volby proběhly řádně a regulérně, v souladu s volebním řádem AS AMU. Bylo odevzdáno celkem DAMU 311, FAMU 376, HAMU 138 volebních lístků, z toho DAMU 311, FAMU 376, HAMU 138 platných lístků a 0 neplatných lístků.

Volební účast: DAMU 51,49%, FAMU  58,84%, HAMU 24, 38%

Výsledky voleb
Zvolení členové za jednotlivé fakulty (bez titulů)

DAMU

Pedagogická komora (v závorce počet hlasů)
Marek Bečka (173 hlasů)
Petr Prokop (165 hlasů))
Jakub Korčák (111 hlasů)

Náhradníci *)
Martin Pacek (99 hlasů)
Daniela Jobertová (87 hlasů)
Pavel Zajiček (55 hlasů)
Jiří Lössl (53 hlasů)

Studentská komora
Kryštof Krejčí (100 hlasů)
Adina Hanáková (70 hlasů)

Náhradníci *)
Johana Bártová (48 hlasů)
Josef Tajovský (47 hlasů)
Jakub Philipp  (46 hlasů)
Vojtěch Klinger (43 hlasů)
Sára Pospíšilová - KP (40 hlasů)
Zuzana Šklíbová (31 hlasů)
Tomáš Kočí (27 hlasů)
Michal Sikora (26 hlasů)
Tereza Šafářová (23 hlasů)
Alena Novotná (18 hlasů)
Tomáš Adel (17 hlasů)

FAMU

Pedagogická komora (v závorce počet hlasů)

Alice Růžičková (198 hlasů)
Martin Blažíček (174 hlasů))
Martin Stecker (171 hlasů)

Náhradníci *)
Martin Ožvold (160 hlasů)
Ladislav Greiner (128 hlasů)
 
Studentská komora

Ester Grohová (199 hlasů)
Kristina Kůlová (165 hlasů)

Náhradníci *)
Tomáš Hlaváček (135 hlasů)
Hynek Spurný (111 hlasů)

HAMU

Pedagogická komora (v závorce počet hlasů)

Ondřej Urban (81 hlasů)
Slavomír Hořínka (64 hlasů)
Lukáš Klánský (64 hlasů)

Náhradníci *)
Jaromír Honzák (57 hlasů)
Ivo Kahánek (50 hlasů)
František Malý (27 hlasů)

Studentská komora
Jitka Ženíšková (69 hlasů)
Matouš Pěruška (57 hlasů)

Náhradníci *)
Marek Kozák (53 hlasů)
Jakub Junek (43 hlasů)

*) v souladu s článkem 2 odst. 15 Volebního řádu AS AMU

Všem zvoleným gratulujeme!

Doubravka Svobodová (předsedkyně volební komise AS AMU)

5. březen 2021

.