Nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 19. 3. 2021

Od 19. března 2021 platí následující pravidla pro návrat z pobytu delšího než 12 hodin ze zemí:

Cizinci musí po dobu 14 dnů po vstupu do ČR nosit respirátor.

Aktuální nový Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy naleznete zde.

Aktuální Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Informace k podmínkám vstupu do jednotlivých států mají k dispozici zastupitelské úřady v daných zemích a Ministerstvo zahraničních věcí.

Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

 

21. březen 2021

.