Opatření rektorky k provozu a fungování Akademie múzických umění v Praze od 26. dubna 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 4. 2021 bude s platností od pondělí 26. 4. 2021 provoz Akademie múzických umění v Praze následující:

Podmínkou osobní přítomnosti ve výuce je negativní antigenní test ze školy ne starší 7 dnů. Testování je zajištěno školou v těchto dnech:

Veškeré informace o testování včetně přístupu do rezervačního systému najdete na www.amu.cz. V případě testování na jiném testovacím místě se student při vstupu do školy musí prokázat potvrzením o negativním testu starým maximálně 48 hodin.

Během pobytu ve škole je třeba dodržovat zakrytí dýchacích cest, dezinfekci a mytí rukou a dodržování rozestupů/odstupů min 2 metry.

Výjimka z testování platí pro ty, kteří v posledních 90 dnech prodělali onemocnění COVID-19 (počítáno od prvního pozitivního testu, prokazuje se čestným prohlášením, vzor ke stažení ZDE) a též pro ty, kteří byli očkováni (po 14 dnech od poslední potřebné dávky, prokazuje se očkovacím certifikátem).

V případě, že studentovi vyjde pozitivní antigenní test, je třeba:

Mimořádné opatření MZČR – Příloha č. 1 provoz škol , Příloha č. 2 vysoké školy.

Podrobné informace k provozu jednotlivých fakult najdete na jejich webových stránkách.

PhDr. Ingeborg Radok Žádná v. r.
rektorka

 

21. duben 2021

.