Opatření rektorky k provozu a fungování Akademie múzických umění v Praze od 11. června 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. 6. 2021 a jeho změny bude s platností od pátku 11. 6. 2021 provoz Akademie múzických umění v Praze následující:

Během pobytu ve škole (ve vnitřních prostorách a na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.) je třeba dodržovat povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (např. FFP2, KN 95 apod.).

Tato povinnost se nevztahuje na:


Podmínkou osobní přítomnosti ve výuce je negativní antigenní test ze školy ne starší 7 dnů. Testování je zajištěno školou v těchto dnech:

Veškeré informace o testování včetně přístupu do rezervačního systému najdete na www.amu.cz.

V případě testování na jiném testovacím místě se student při vstupu do školy musí prokázat potvrzením o negativním testu starým maximálně 72 hodin.

Během pobytu ve škole je třeba dále dodržovat dezinfekci a mytí rukou a dodržování rozestupů/odstupů min 1,5 metru.

Výjimka z testování platí pro ty, kteří v posledních 180 dnech prodělali onemocnění COVID-19 (počítáno od prvního pozitivního testu, prokazuje se čestným prohlášením, vzor ke stažení ZDE) a též pro ty, kteří byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a

V případě, že studentovi vyjde pozitivní antigenní test, je třeba:

Mimořádné opatření MZČR – Příloha č. 1, Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest

Podrobné informace k provozu jednotlivých fakult najdete na jejich webových stránkách.

Tímto opatřením se ruší předcházející opatření platné od 1. 6. 2021.

PhDr. Ingeborg Radok Žádná v. r.
rektorka

11. červen 2021

.