Slavnostní koncert v Rudolfinu završí oslavy 75. výročí založení Akademie múzických umění v Praze

U příležitosti oslav tři čtvrtě století od založení Akademie múzických umění v Praze se bude v pátek 8. října 2021 konat Slavnostní koncert. Na pódiu Dvořákovy síně pražského Rudolfina se setkají studenti, pedagogové a absolventi Hudební a taneční fakulty AMU. Na programu koncertu, který odvysílá v přímém přenosu ČT art, zazní hudba Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany.

Na koncertě vznikajícím péčí Hudební a taneční fakulty AMU (HAMU) v nastudování Leoše Svárovského, absolventa a pedagoga HAMU, vystoupí Akademický jubilejní orchestr 2021 tvořený ze současných studentů, pedagogů a absolventů HAMU. Zazní Koncert pro housle a orchestr a moll, op. 53 Antonína Dvořáka a výběr ze Smetanovy Mé vlasti – Vltava, Z českých luhů a hájů a Šárka. Jako sólista se představí houslový virtuos Jan Mráček, koncertní mistr České filharmonie a student HAMU.

Díky přímému přenosu na ČT art si slavnostní koncert budou moci vychutnat nejen posluchači ve Dvořákově síni Rudolfina, ale také diváci u televizních obrazovek.

Dirigent Leoš Svárovský dodává: „Je pro mne velkou radostí a vyznamenáním, že mě vedení AMU pověřilo dirigováním Slavnostního koncertu k 75. jubileu existence této naší významné vysoké školy. Na tomto koncertě bude sólistou vynikající český houslista Jan Mráček, se kterým mě pojí mnohaleté přátelství. Celý program koncertu je vskutku reprezentativní: Koncert pro housle a orchestr Antonína Dvořáka, který patří mezi skvosty repertoáru pro housle a orchestr a následně zazní výběr tří částí ze Smetanovy Mé vlasti. Tento výše zmíněný výběr je mojí volbou a věřte, že jsem ho velmi dlouho zvažoval, jelikož celá Má Vlast je srdcovou záležitostí každého českého dirigenta a všechny její části jsou naprosto výjimečné“.

Slavnostní koncert představuje vrchol oslav 75 let existence největší umělecké vysoké školy v České republice. Oslavy v akademickém roce 2020/2021 doprovází bohatý program, bohužel ovlivněný pandemií koronaviru – kromě pětasedmdesáti video přání od současných studentů, pedagogů, zaměstnanců a významných absolventů AMU se od 24. června do 29. srpna 2021 v parku Kampa koná výstava mapující historii celé AMU.

Vstupenky na slavnostní koncert je možné zakoupit od 2. 8. 2021 v pokladně Rudolfina.

Další informace o 75. výročí AMU naleznete zde.

 

2. srpen 2021

.