Testování leden 2022, otázky a odpovědi

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

od 17. 1. 2022 do odvolání nám, zaměstnancům, ukládá opatření Ministerstva zdravotnictví (MZd) se v zaměstnání pravidelně testovat na přítomnost viru SARS-CoV-2. Testování je o to důležitější, že se v zaměstnání není nadále možné prokazovat  absolvovaným očkováním či prodělanou nemocí Covid-19; možnost nechat se otestovat jak PCR testem, tak antigenním testem u poskytovatele zdravotních služeb  a výsledek použít na AMU nadále zůstává. Odkaz na aktuální opatření rektorky AMU a na vstup do rezervačního systému pro testování je uveden níže.

Odkazy:

DŮLEŽITÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI (FAQ)

Kolikrát týdně a kdy se musím testovat?

Testovat se musíme první den, v který v daném týdnu dorazíme na pracoviště. Další test pak smí být nejdříve třetí den po prvním testu, takže jsou pouze dvě varianty: pondělí a čtvrtek (či pátek) a úterý a pátek. Každá fakulta a rektorát budou mít vlastní testovací termíny zajištěné opět zdravotnickou firmou, na které se budeme registrovat v rezervačním systému. Zvolený čas, prosím, pečlivě dodržujme, ať se netvoří fronty. Pokud nebude možné zúčastnit se vypsaných termínů, tak nám v momentu příchodu na pracoviště dá zaměstnanec pověřený tajemníkem či tajemnicí fakulty, resp. kvestorem u rektorátu a nefakultních pracovišť antigenní samotest.

Co když nejsem na pracovišti po celý týden?

Pokud máme v týdnu home office, dovolenou či zdravotní volno, tak se může stát, že nám bude stačit menší počet testů než předepsané dva. Pokud jsme mimo pracoviště celý týden, není co řešit a netestujeme se (nezaměňovat však se služební cestou – to je pro tento účel také pracoviště AMU). Pokud jsme na pracovišti jen během jednoho či dvou dnů po absolvovaném prvním testu, kdy nám ještě „platí“, a pak až do konce týdne nikoliv, stačí tento jediný test. Všechny ostatní myslitelné případy už znamenají testy dva.

Mohu se prokázat testem odjinud?

Ano. Prokázat se můžeme negativním výsledkem PCR testu max. 72 hodin starým nebo antigenního testu max. 24 hodin starým, v obou případech doložený potvrzením od poskytovatele zdravotních služeb či digitálním certifikátem EU COVID. Test “platí” opět ten den, kdy jsme jej předložili, a dva dny další, jen nesmí být v momentu předložení starší než uvedené intervaly. Nahradí nám tedy jedno příslušné testování v daném týdnu.

Co mám dělat, když budu po testu v zaměstnání pozitivní?

Pokud je to výsledek testování zdravotnickou firmou, tak nám rovnou vystaví žádanku na konfirmační PCR test a odjíždíme do karantény. Pokud je to výsledek antigenního samotestu, který nám dal pověřený zaměstnanec školy při příchodu mimo vypsané termíny testování, tak odjíždíme do karantény a hlásíme se u svého obvodního lékaře. Nezapomeňme o tom informovat svého nadřízeného a tajemnici či tajemníka fakulty, resp. kvestora u rektorátu a nefakultních pracovišť.

Co když mám dalšího zaměstnavatele, kde se pravidelně testuji?

Můžeme přinést i potvrzení, které nám náš další případný zaměstnavatel vydal (potvrzuje tím, že si povinnost preventivního testování absolvujeme u něj, nikoli však výsledky konkrétních testů) a tím jsme na AMU zproštěni povinnosti se testovat. AMU nám v případě, kdy se naopak potřebujeme prokázat u jiného zaměstnavatele, může toto potvrzení vystavit též. Začněme se tedy testovat a fakultní či rektorátní pověřená osoba nám vydá potvrzení, bude-li třeba.

Co když testování odmítnu a budu chodit na pracoviště i tak?

AMU vás pod le nařízení MZd musí nahlásit na hygienu, musíte nosit respirátor po celý den, jíst musíte odděleně od ostatních a smíte se s nimi na pracovišti setkávat pouze v minimálním rozsahu, který určí váš nadřízený. Raději se všichni testujme. Díky!

Musí se testovat i zaměstnanci jiných firem, studenti, uchazeči a účastníci dalších kurzů?

Na AMU samozřejmě chodí i jiní lidé než zaměstnanci, jsme škola. Zaměstnanci jiných firem či živnostníci se testovat musí a musí se také prokázat své kontaktní osobě na škole. Studentům, uchazečům a dalším účastníkům MZd nic nenařizuje. AMU je ale vyzývá a prosí o dobrovolné testování a respektování pokynů děkana či děkanky fakulty.

Jaký je rozdíl mezí karanténou a izolací, kolik dní trvá?

Karanténa i izolace jsou nástroje, které mají zamezit šíření nakažlivé nemoci. Rozdíl je v tom, že v izolaci jsou osoby už nakažené. Karanténa ale slouží k oddělení osob, u nichž je na nákazu podezření, ale ještě nebyla prokázána ani vyvrácena. Izolován je nakažený člověk, a to proto, aby se zabránilo dalšímu šíření nemoci. Jak pro karanténu, tak pro izolaci platí od 11. 1. 22 stejná pravidla i v případě jejich ukončování. Uplyne po pěti dnech od pozitivního testu nebo kontaktu s nakaženým. Negativní test k tomu není potřeba, ale pokud jej absolvujeme dříve než po pěti dnech, tak můžeme i dříve opustit karanténu, resp. izolaci.

11. leden 2022

.