Opatření rektorky k provozu a fungování Akademie múzických umění v Praze od 14. března 2022

V návaznosti na platná opatření Ministerstva zdravotnictví s platností od 14. 3. 2022 se dříve používaná opatření týkající se ochrany dýchacích cest ruší. Provoz Akademie múzických umění v Praze bude probíhat bez omezení a v souladu s platnými právními a vnitřními předpisy.

PhDr. Ingeborg Radok Žádná, v.r.
rektorka

 

13. březen 2022

.