AMU přispívá k uchování hodnot kulturního dědictví

Řešitelský tým FAMU pod vedením prof. Marka Jíchy úspěšně završil realizaci pětiletého projektu NAKI, ve kterém zpracoval metodiky digitalizace národního filmového fondu. Cílem projektu bylo uchování hodnot kulturního dědictví pro další generace a jeho zpřístupnění široké obci zájemců a uživatelů s možností rozšíření i do mezinárodních zájmových sfér v kvalitě věrné původnímu dílu.

Závěrečný posudek vyzdvihuje fakt, že „projekt měl velmi aktuální téma. Řešil závažné otázky etické a na druhé straně technologické a organizační.“, které se „podařilo úspěšně vyřešit prostřednictvím metodiky DRA.“ V průběhu realizace  projektu došlo k unikátnímu objevu a digitálnímu restaurování krátkého snímku Place de la Concorde pořízeného chronofotografickou kamerou Étienna-Julese Mareye. Řešitelé s tímto objevem úspěšně reprezentovali AMU na Mezinárodním filmovém festivalu Il Cinema Ritrovato v Bologni v roce 2017. Projekt zásadním způsobem přispěl k posílení aplikovaného výzkumu na FAMU a vypracování metodik uchování kulturního dědictví.

21. květen 2018

.