Vyšlo nové číslo ArteAct

V novém, již sedmém čísle ArteAct, časopisu pro performativní umění a umělecký výzkum, přinášíme tři studie ohlížející se za fenoménem devadesátek v divadle a filmu, tentokrát v kontextu východní Evropy. Text Višnjy Kačić Rogošić se věnuje nezávislé scéně v Záhřebu, Tamás Jászay přináší provokativní pohled na současné dopady systému podpory nezávislého divadla v Maďarsku, Zuzana Mojžišová pak zkoumá proměny reprezentace romské komunity ve slovenské kinematografii dané éry.

Mimo tematický okruh devadesátek bude organizátory divadelních akcí zajímat výzkum Evy Zavřelové o motivacích jejich návštěvnictva a způsobech, jak jim cestu do divadla zjednodušit. Tereza Czesany Dvořáková zase zevrubně popisuje kauzu filmu Nezvaný host Vlastimila Venclíka, kterou doprovází pečlivě vybraný a poprvé zveřejněný archivní materiál v rubrice Paměť umělecké školy.

Uměleckému výzkumu se věnuje překlad stěžejní eseje Hito Steyerl „Estetika odporu?“; plejádu ženských autorek uzavírá rozhovor Sary Pinheiro s mistrem zvuku ve filmech Lynne Ramsay.

2. září 2022

.