VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2023

V souladu s čl. 3 odst. 1 výnosu rektora č. 9/2016 ve znění výnosů rektora č. 9/2019, 15/2019 a 1/2020 a na základě pověření výkonem příslušné agendy č. PID AMU/22/023097 ze dne 30. 9. 2022 je vyhlášena Studentská grantová soutěž pro rok 2023.

Uzávěrka soutěže: 21. listopadu 2022 ve 13:00 - podávání přihlášek na jednotlivých fakultách

Více informací na stránkách soutěže: https://www.amu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/grantove-souteze-na-amu/studentska-grantova-soutez-amu/

20. říjen 2022

.