PhD Seminář: Jak na ... Zahraniční akademické konference

Centrum pro doktorská studia AMU připravilo pro doktorandy a doktorandky v tomto semestru ještě jeden prakticky zaměřený modul Jak na ... Akademické konference / How to ... Master Academic Conferences.

Modul povede během května Dr. Alice Lovejoy z Univerzity v Minnesotě, která v minulosti působila také na FAMU. Modul se bude skládat ze tří seminářů, během nichž se studenti seznámí s ekosystémem konferencí v humanitních, uměleckých a sociálně vědních oblastech. S jejich rolemi v akademické kariéře, jak je vyhledávat, jak se na ně hlásit a jak si z nich odnést co nejvíce. Těžištěm seminářů bude příprava abstraktu a panelu na konferenci a způsob psaní konferenčního příspěvku. Studenti budou pracovat individuálně a v malých skupinách. Dozví se i, jak co nejefektivněji zarámovat vlastní výzkum a prezentovat jej publiku s co největším dopadem.

Modul bude v anglickém jazyce. Abstrakty je možné po dohodě s přednášející psát v angličtině i v češtině.

Semináře se budou konat on-line přes MS Teams 2. 5. / 10. 5. / 18. 5. 2022 od 15 do 18. 00.
Konzultace ve dny konání seminářů 18-19.00.

Podrobnosti včetně požadavků na splnění najdete v KOS - pod kódem 940MDSAK -, kde je možné si modul také zapsat za 6 kreditů. 

Pokud máte jakékoliv dotazy, pište vedoucí Centra pro doktorská studia Dr. Jindřišce Bláhové na jindriska.blahova@amu.cz.

28. duben 2022

.