Rekonstrukce knihovny FAMU

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle §6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. červen 2018

Dokumenty:

Výzva - Rekonstrukce knihovny FAMU

Příloha č. 1 - Výkaz výměr

Příloha č. 2 - Grafický návrh - knihovna_2018

Příloha č. 3 - Krycí list - Rekonstrukce knihovny FAMU

Příloha č. 4 - Návrh Smlouvy o dílo