Grantová agentura České republiky vyhlásila čtyři veřejné soutěže VaVaI

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 22. 2. 2019 čtyři veřejné soutěže VaVaI: na podporu projektů stadnardních, juniorských, mezinárodních a projektů EXPRO.

Přihlášky je možné podávat do 8. 4. 2019. Více na stránkách GA ČR: https://gacr.cz/aktuality/

27. únor 2019

.