Všechno, co chcete vědět o studiu a výzkumu v USA v rámci Fulbrightova programu se dozvíte na našich webinářích.

Pro zájemce o stipendia Fulbrightovy komise na rok 2022/2023 jsme připravili sérii prakticky zaměřených webinářů k jednotlivým programům. Účastnit se jich budou také čerství absolventi a současní stipendisté, kterých se můžete ptát na zkušenosti z pobytu, přijímacího řízení, a nás se zase můžete vyptat na vše ostatní, co s programem, přihláškou a pobytem v USA souvisí.

Webináře budou probíhat formou on-line zoom setkání.

Pro přihlášení je potřeba odeslat registrační formulář nejpozději tři dny před konáním akce.

S případnými dotazy se obraťte na: Fulbrightova komise, www.fulbright.cz, fulbright@fulbright.cz, tel. 222 718 452


.