Projektová soutěž AMU

Formuláře    
Projektová soutež 2022 - Přihláška zfo web
Projektová soutež - Průběžná zpráva za rok 2021 zfo web
Projektová soutež - Závěrečná zpráva za rok 2021 zfo web

Formuláře jsou dostupné ve formátu
ZFO -
pro Windows - pro vyplňování je potřeba aplikace Software602 Form Filler
WEB - nezávislé na operačním systému - pro vyplňování je použit webový prohlížeč

V případě problému se obraťe na Počítačové centrum

PS 2022
PS 2021

VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE AMU PRO ROK 2022

 

1. Pravidla Projektové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 9/2020 ve znění pozdějších předpisů.

2. Pro rok 2022 je soutěž otevřena pro Krátkodobé projekty s dobou řešení 1 a 2 roky.

3. Limity na výši rozpočtu nejsou pro rok 2022 stanoveny.

4. Harmonogram druhého kola soutěže

 • 7. 2. 2022- vyhlášení soutěže
 • 28. 2. 2022 ve 13:00 - uzávěrka pro podávání přihlášek na rektorátním oddělení OVVP (místnost 3007, 3. patro) k rukám Karolíny Vinické.
 • 9. 3. 2022 (změna) - zasedání Grantové komise AMU
 • Do 16. 3. 2022 (změna) - zveřejnění rozhodnutí o přijetí / nepřijetí / přijetí s krácením rozpočtu

5. Publikační aktivity
Řešitelé schválených projektů, v nichž je plánováno vydání publikace v NAMU, mají povinnost domluvit s ředitelem nakladatelství do 30. dubna 2022 závazný harmonogram přípravy publikace k vydání. Ediční komisi se publikační záměry předkládají podle harmonogramu uvedeného v rámci zásad pro projekty s publikačními výstupy.

6. Propagace
Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů a další propagační materiály vážící se k podpořeným projektům musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Haně Šťastné, PR manažerce AMU (
hana.stastna@amu.cz).

Formulář přihlášky pro druhé kolo PS 2022 - umístěn na stránce výše, viz Formuláře. 

Důležité dokumenty k PS jako výnosy rektora a další – jsou umístěny na této stránce níže pod čarou.


VYHLÁŠENÍ PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE AMU PRO ROK 2021

1. Pravidla Projektové soutěže se řídí Výnosem rektora č. 9/2020.

2. Pro rok 2021 je soutěž otevřena pro vědecko-výzkumné projekty s celkovou dobou řešení 1 až 3 roky a pro postdoktorandské projekty s dobou řešení max. 2 roky omezené částkou 100.000,-Kč na jeden rok čerpání.

3. Limity na výši rozpočtu nejsou pro rok 2021 stanoveny.

4. Finanční zajištění soutěže závisí na výši institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Předpokládaná částka k rozdělení v tomto kole projektové soutěže bude pro rok 2021 : ca. 4.000.000,-Kč v závislosti na skutečně přidělené částce pro AMU na IP DKRVO ze strany MŠMT.

5. Harmonogram soutěže

 • 8. října 2020 - vyhlášení soutěže
 • 27. listopadu 2020 ve 13:00 - uzávěrka pro podávání přihlášek
 • 30. listopadu 2020 - 8. ledna 2021  - externí oponentní řízení tříletých projektů
 • 11. ledna - 30. ledna 2021 - první zasedání Grantové komise AMU;
 • 5. února 2021 - zveřejnění podmínečného rozhodnutí o přijetí / nepřijetí / přijetí s krácením rozpočtu (o definitivním financování projektu bude rozhodnuto po vyhodnocení závěrečných zpráv projektů ukončených k 31. 12. 2020 a dle výše přidělené institucionální podpory pro AMU na rok 2021)
 • 22. února - 26. února 2021 - druhé zasedání Grantové komise AMU: vyhodnocení závěrečných zpráv ukončených projektů a přidělení konkrétní výše finančních prostředků novým projektům v závislosti na rozhodnutí MŠMT o výši IP DKR pro rok 2021
 • do 5. března 2021 - zveřejnění výsledků

6. Publikační aktivity
Řešitelé schválených projektů, v nichž je plánováno vydání publikace v NAMU, mají povinnost domluvit s ředitelem nakladatelství do 30. dubna 2021 závazný harmonogram přípravy publikace k vydání. Ediční komisi se publikační záměry předkládají podle harmonogramu uvedeného v rámci zásad pro projekty Š publikačními výstupy.

7. Propagace
Pozvánky na kulturní akce podpořené v rámci řešení projektů a další propagační materiály vážící se k podpořeným projektům musejí být zaslány nejpozději čtrnáct dnů před konáním akce Haně Šťastné, PR manažerce AMU (hana.stastna@amu.cz).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po vyplnění lze formulář automaticky odeslat na email grantovému referátu fakulty ke kontrole. Vždy je však třeba v předepsaném termínu odevzdat také podepsanou tištěnou verzi dokumentu – a to prostřednictvím grantového oddělení příslušné fakulty.

Formuláře navíc nabízejí volitelnou možnost uložení dat pro další formuláře (průběžné a závěrečné zprávy): tato funkce vám ušetří čas při vyplňování údajů do dalších zpráv - nemusíte ji však využít a další zprávy můžete vyplnit ručně.

VYHLÁŠENÍvýnosy rektora


* Formuláře jsou ve formátu zfo. Tento formát lze otevřít a vyplnit pouze v programu Software602 Form Filler, který je zdarma ke stažení na stránkách výrobce: ke stažení zde. (Pokud budete mít s formulářem či s programem Software602 Form Filler problémy, obraťte se na Počítačové centrum, pana Jiřího Charváta: jiri.charvat@amu.cz, tel. 234 244 547.) Alternativně můžete využít webové verze formulářů (doporučeno zejména pro uživatele operačního systému Linux a OS počítačů Macintosh), které jsou již dostupné i mimo školní síť. Vyplněná data formulář uchovává 31 dní.

projekty s plánovanými publikačním výstupy


DALŠÍ DOKUMENTY.