VÝSLEDKY VĚDY A VÝZKUMU

V ČR jsou vědecko-výzkumné výsledky jednotlivých výzkumných organizací shromažďovány v databázi RIV (Rejstříku informací o výsledcích), která je součástí Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (ISVaV), a hodnoceny podle aktuální Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací.

Aktuální definici výsledků, které je možné do RIV zadávat, naleznete zde.

Přístup do databáze Scopus nemá AMU předplacen, využít můžete například přístup Akademie věd ČR.

Sběr dat pro RIV probíhá na AMU prostřednictvím grantových referentek jednotlivých fakult: 

MgA. et Mgr. Simona Kysilková Šnajperková (DAMU), Mgr. Petra Horká (FAMU), Ing. Kamila Mikešová (HAMU).

 

DALŠÍ DOKUMENTY


.