MgA. Vidu GUNARATNA, Ph.D.

Dohody - provoz-THP, Odborný asistent s vědeckou hodností

E-mail: vidu.gunaratna@famu.cz
Telefon: 234 244 325, ['723806423']

Pracoviště:
  • Odd. OPVV rektorátu
  • Katedra kamery

Vyučované předměty zde
FOTO


.