Mgr. Adéla MIŠKANIN HOLUBOVÁ

Odborný projektový pracovník

E-mail: adela.miskanin@famu.cz

Pracoviště:
  • Odd. OPVV rektorátu
FOTO


.