Mgr. et Mgr. Eliška DĚCKÁ, Ph.D.

Prorektorka pro vědecko-výzkumnou a umělecko-výzkumnou činnost

E-mail: eliska.decka@famu.cz
Telefon: 234 244 506

Pracoviště:
  • Katedra animované tvorby

Vyučované předměty zde
Bez obrázku

Úspěchy & životopis

 

Historička a teoretička animovaného filmu. Absolventka Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Filmová věda, a následně doktorského studia na FAMU. Od roku 2009 je členkou mezinárodní akademické společnosti Society for Animation Studies, na jejichž konferencích pravidelně vystupuje. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje především na společenské přesahy animace, gender, orální historii a všeobecně propojení animační teorie s praxí. Přednášela např. na Harvard University, University of Michigan, MOME Budapešť či Arts Academy v Turku. Publikuje v českých i zahraničních filmových a kulturních periodicích a v roce 2017 vyšla její původní studie v rámci českého vydání Animasofie Üla Pikkova. Spolupracuje či spolupracovala jako dramaturgyně a porotkyně s animačními festivaly Tricky Women, PAF Olomouc, Fantoche, Primanima, Fest Anča a dalšími..