MgA. Mgr. Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností - vedoucí katedry, Dohody - provoz-THP, Vědeckovýzkumný pracovník - specialista

E-mail: tereza.dvorakova@amu.cz
Telefon: 234 244 334

Pracoviště:
  • Katedra produkce FAMU
  • Oddělení V+V FAMU
  • Odd. OPVV rektorátu

Vyučované předměty zde
FOTO

Publikační a tvůrčí činnost

https://cuni.academia.edu/TerezaCzesanyDvorakova


.