prof. PhDr. Pavel JANOUŠEK, CSc.

Dohody - provoz-THP, Profesor

E-mail: pavel.janousek@damu.cz

Pracoviště:
  • Odd. OPVV rektorátu
  • Katedra teorie a kritiky

Vyučované předměty zde
FOTO


.