Zkouška z anglického jazyka (B2) pro studenty vyjíždějící na studijní/pracovní pobyt v rámci programu ERASMUS+

Zkouška odpovídá požadavkům na jednotlivé jazykové dovednosti dle Společného evropského referenčního rámce, více zde.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Písemná část zkoušky má formu testu, který probíhá v aplikaci Moodle (pro vstup je třeba znát své přístupové údaje do sítě AMU). Test obsahuje kontrolu porozumění psanému textu, gramaticko-lexikální část, poslech a písemný projev v rozsahu 120-180 slov na jedno ze dvou zvolených témat.

Délka písemné části: cca 3,5 hod (Use of English 75 min,. Writing 80 min., Listening 45 min)


Ústní část zkoušky probíhá formou pohovoru (dva studenti + jeden/dva zkoušející). Témata pohovoru jsou studium, dosavadní zkušenosti ze studia a praxe, znalosti a očekávání od zahraniční školy, plány do budoucna apod.

Délka ústní části: cca 15-20 min.

 

Zkoušky se konají zpravidla ve dvou termínech (1 v ZS a 1 v LS).  

POZOR: Studenti se musí přihlásit min. 1 týden před termínem zkoušky mailem na cjp@amu.cz.

 

Nejbližší termíny:

Čtvrtek 28. 4. 2022

  • 12.30 (písemná část)
  • 16.30 (ústní část)

Maximální výsledek zkoušky je 100% (70% písemná část, 30% ústní část).

Výsledky zkoušky společně s potvrzením pošle CJP na zahraniční oddělení příslušné fakulty do 7 dní od absolvování zkoušky.


.