Informace pro cvičící

Vážení posluchači AMU v Praze

Vyberte si program, který Vám vyhovuje. Pohyb přináší nejenom zábavu, ale přispívá k upevnění zdraví, povznáší ducha, pomáhá zbavit se stresu, pěstí pružné tělo, zpomaluje přirozený proces stárnutí. Pohyb a sport je nedílnou součástí moderního života. Zařaďte ho do svého životního stylu. My Vám nabízíme pokračování sportování i po skončení studia ve Sportovním klubu uměleckých škol. Připravili jsme pro Vás širokou nabídku aktivit s různou úrovní cvičení a různou intenzitou. Těšíme se na Vás.

Důležité informace pro všechny cvičící

1) Hodiny zařazené do povinných programů fakult a škol jsou určeny pro řádně zapsané studenty. Hodiny Sportovního klubu uměleckých škol mohou navštěvovat studenti, učitelé, zaměstnanci i další členové sportovního klubu.
2) Při provádění sportovních aktivit organizovaných CPPSR AMU a SKUŠ se řiďte provozními řády tělovýchovných zařízení, předpisy kurzů a respektujte pokyny učitelů.
3) Je povinností účastníků tělovýchovných činností být pojištěn proti úrazu.
4) Účastníci se chovají tak, aby nezpůsobili jinému újmu na zdraví nebo škodu na sportovním vybavení.
5) Hlaste neprodleně učiteli poškození zdraví nebo úraz, ke kterému došlo v rámci činnosti.
6) Před a v průběhu všech akcí organizovaných CPPSR AMU a SKUŠ nekonzumují účastníci alkoholické nápoje ani jiné omamné prostředky.
7) Vzhledem k systematičnosti programů žádáme účastníky o pravidelnou docházku. 
8) Veškeré informace o možnostech sportování se dozvíte na vyhláškách CPPSR a SKUŠ nebo na CPPSR AMU. 
9) Konstruktivní připomínky k činnosti CPPSR a SKUŠ jsou vítány.

Důležité adresy

Pohybové studio AMU

Tržiště 18, Praha 1

tel: 234 244 564

Sokol Malá Strana

U lanové dráhy 3, Praha 1

Gymnázium J. Keplera

Parléřova 2, Praha 6

ČOS Žižkov

Na Balkáně 812, Praha 3

Katedra nonverbálního divadla

Malostranské nám. 12, Praha 1

Sokol Tyršův dům

Újezd 450, Praha 1

Sklad KTV AMU

Malostranské nám. 12, Praha 1

Hala ČVUT

Pod Juliskou 4, Praha 6


.