O CPPSR

Centrum pohybové přípravy, sportu a rehabilitace je pracoviště AMU s celoškolskou působností na všech třech fakultách – divadelní, filmové a hudební.

Prostřednictvím pedagogického procesu a ve spolupráci s jednotlivými školami působí na studenty tak, aby opouštěli školu vybaveni odpovídajícími pohybovými znalostmi, profesní tělesnou zdatností a návyky, jak si tuto zdatnost uchovat. CPPSR se snaží, aby studenti pochopili, že jde o hlubší spojení pohybu a života, neboť prostřednictvím pohybu se o sobě a druhých dovídáme mnohem víc a díky pohybu směřujeme k báječnému pocitu, kdy rozum a tělo fungují jako celek.

Cílem práce centra je realizace takové výuky, která umožní všem posluchačům zapojení do pohybového  systému  během studia i po jeho skončení, a tak s ohledem na umělecké zaměření a profesní potřebu  plně realizovat pohybové vzdělání.

Pohybový systém práce CPPSR AMU vychází z reálné potřeby jednotlivých uměleckých škol, stejně jako z orientace v oblasti tělesné kultury i z potřeby nahradit tělovýchovným procesem výrazný úbytek přirozených pohybových podnětů, pohybovou aktivitou vyrovnat psychickou zátěž, přispět k zlepšení fyzického fondu a osobní pohody. Potřeby a požadavky jednotlivých fakult a oborů jsou prvořadé a vedle základního harmonického tělesného rozvoje, kondiční přípravy s všestranným pohybovým základem a upevněním zdraví obsahují programy centra i speciální, technickou část s uplatněním v praxi jednotlivých oborů. Důraz je kladen na osvojení svalové kontroly, plynulou koordinaci, správné držení těla až k speciálním dovednostem s pestrým pohybovým základem.

Na divadelní fakultě zajišťuje centruma program cvičení koordinačního charakteru zaměřený na pohybovou stránku herecké tvorby vrcholící v tvůrčí aplikaci a program úpolových cvičení zaměřený převážně na scénický šerm.

Na filmové a televizní fakultě je snahou CPPSR celková orientace v oblasti pohybové kultury, přehled hlavních sportovních odvětví s možností výběru dalších aktivit, které mají pro jednotlivé obory i společenský význam.

Na hudební fakultě je důraz kladen na kompenzační a rehabilitační cvičení a na cvičení relaxačního charakteru. Cvičením se předchází zánětům kloubů, nervů, nesprávnému držení  těla, bolestem zad, paží a rukou. Vzhledem k časové náročnosti studia centrum umožňuje cvičení v různých denních dobách i výběr cvičení dle individuální formy studia.

Pravidelnou týdenní výuku doplňuje centrum řadou letních a zimních kurzů, které jsou velmi populární. V současné době CPPSR také organizuje přípravné kurzy pro nastupující 1. ročníky  všech 3 fakult AMU.  

Prvými učiteli na tehdy KTV AMU byli Jiří Soukup, Vladislav Zajíc, Hana Trávová, Jindřiška Vejvodová, Dr. Pavel Plch, František Drdácký a Vratislav Ottomanský. Svou prací se zasloužili o dobré jméno centra (dříve KTV). 


.