Sportovní klub umělecké školy

Sportovní klub umělecké školy Praha je sdružení sportovců z řad studentů, učitelů, zaměstnanců a absolventů vysokých škol uměleckého směru. Jeho výjimečnost spočívá v tom, že spojuje lidi, kteří kromě sportu mají ještě společný zájem umělecký. Smyslem klubu od jeho založeni bylo odborné usměrnění sportování a pohybové aktivity členů klubu a vytvoření prostoru pro tuto činnost.


Základem pro činnost byla vždy Katedra tělesné výchovy AMU, zabezpečující odbornou i materiální stránku života klubu. Svou členskou základnou se náš klub řadí mezi menší vysokoškolské sportovní kluby a slouží mu ke cti, že přes překážky vyplývající z cirkulace vysokoškoláků rozšířil svou členskou základnu, přestože se často veřejné mínění k němu stavělo odmítavě. Dnes má klub řadu příznivců v řadách studentů, učitelů i absolventů a pronikl do jejich vědomi jako součást katedry tělesné výchovy, neboť se snaží o účelné propojeni své práce se školami.

Společenská aktivita Sportovního klubu uměleckých škol je zřetelně spojena s činností jednotlivých oddílů. Akce vodáků, snowboardistů a lyžařů se pořádají pravidelně. Můžeme se pochlubit, že mezi členy klubu působily, či ještě působí významné umělecké osobnosti jako divadelníci J. Fréhár, M. Vančurová, I. Luťanský, I. Řezáč, P. Marek, M.Bouška, V. Čech, filmaři J. Menzel, K. Smyczek, J. Matula, K. Kochman, J. Balzer, V. Marhoul, M. Vadas, hudebníci F. Maxián, M. Novenko, M. Němcová, V. Jírovec, D. Hůlka, výtvarníci T. Pištěk, J. Sopko, M. Rittstein, K. Gebauer a řada dalších. Náš sportovní klub se může pochlubit řadou úspěchů jak na poli sportovním, tak i ve směru, který se nedá vyjádřit výsledky a čísly. Je třeba se zmínit, že jsme byli první, kteří organizovali zájezdy na řeky v Rakousku a Rumunsku (1969 a 1971).

Mezi oddíly má nejlepší sportovní výsledky oddíl šermu. Od založení je veden bývalým vynikajícím pedagogem KTV AMU Dr. Pavlem Plchem. V mistrovských soutěžích získává pravidelně medailová umístění a od roku 2003 dokonce Mistrovské tituly v Českém poháru v kategorii juniorů, mužů i žen. Na Mistrovství ČR v roce 2006 mimo další medaile vybojoval oddíl i vítězství absolutní – za všechny jmenujeme Jana Doležala a Terezu Váchovou -1. místo v šermu šavlí.

A tak cvičíme, běháme, jezdíme, sjíždíme a snažíme se o dosažení starého ideálu krásy ducha a těla. Přitažlivá síla pohybu nás nutí k smysluplnému propojení naší činnosti se školou, jak odpovídá naší tradici.


Výbor sportovního klubu uměleckých škol

Ing. Tamara Čuříková - čestná předsedkyně
Zuzana Hubačová - předsedkyně

Členové výboru:

Adam Pražák
Dana Stříbná
Jana Suchá
Jan Křiček
Petr Pachl


.