GISA - Geografický Informační Systém Azimut

Nacházíte se zde: Úvod › Info služby › Počítačové centrum › Návody › GISA - Geografický Informační Systém Azimut

GISA je geografický informační systém sloužící pasportizaci objektů AMU.

Přístup do aplikace GISA:

Určeným osobám je GISA k dispozici v Intranetu AMU, v sekci „Služby sítě“, po přihlášení běžným jménem a heslem pro přístup do sítě AMU. Z bezpečnostních důvodů je GISA přístupný pouze z počítačů uvnitř sítě AMU.

Účel aplikace GISA:

Aplikace GISA slouží k pasportizaci, to znamená provádět tyto operace s daty vztahujícími se k nemovitostem AMU:

 • sběr dat z geodetického zaměření;
 • kategorizace dat do areálů, budov, podlaží a objektů;
 • editace objektů a jejich vlastností;
 • archivace dat;
 • generování výkresové a tabulkové dokumentace;
 • zpřístupňování dat v jiných aplikacích.

Hlavní směry využití aplikace GISA:

 • Podklady pro správu a údržbu nemovitostí a jejich technického vybavení;
 • Podklady pro rekonstrukce a opravy nemovitostí (např. CAD dokumentace);
 • Zpřístupňování vybraných dat v jiných aplikacích (umístění učeben v rozvrhu výuky, interaktivní orientační plánky, informace o určitém vybavení – např. WiFi pokrytí);
 • Vazba na jiné systémy (např. vazba na modul FIS  evidence majetku v jednotlivých místnostech).

Stručný popis aplikace GISA: (Možnosti a funkce GISA jsou velmi rozsáhlé, zde jsou uvedeny pouze vybrané, potřebné pro první seznámení se systémem).

Základní strukturální jednotka systému je Objekt. Každý objekt je umístěn v podlaží, v budově a v areálu.

Samostatně číslované objekty jsou:

 • Místnost
 • Chodba
 • Dvůr
 • Terasa

Každý z těchto objektů má v rámci AMU jedinečné devítimístné číslo dané strukturou:

Příklad: Místnost číslo 010201024 (obvykle značená „1024“)

Areál

Budova

Podlaží

Objekt

Malostranské n.

Hartig. palác

Druhé (1. patro)

Místnost 024

01

02

01

024

           

Poznámka: někdy je první číslice (0) vynechána. Výsledek pak je:  10201024

Další objekty (bez čísla) jsou: Dveře a Okna.

Každý objekt má vlastnosti, které je možné editovat. Vlastnost je např. výška místnosti, druh malby, datum malování, druh podlahy, různé přípojky, typ vytápění, druh dveřní kliky, atd. Mnoho vlastností je formalizováno a musí se editovat pouze pomocí předpřipravených číselníků. Vlastnosti a položky číselníků lze libovolně rozšiřovat.

Tyto vlastnosti je možné editovat a pak podle nich místnosti vyhledávat, sdružovat, počítat např. náklady na údržbu apod.

Místnosti, které mají určité vlastnosti (např. WiFi pokrytí) je možné graficky znázornit na schematickém plánku.

Oprávnění a role uživatelů:

 • Dodavatel aplikace: může měnit a vytvářet základní objekty, měnit půdorysy (např. při úpravách a rekonstrukcích). Vytváří vazby na vnější systémy (např. katastr nemovitostí);
 • Technik PC: může měnit či přidávat vlastnosti objektů a položky číselníků. Dále přidává či odbírá oprávněné osoby a jejich role.
 • Správce areálu nebo budovy: může editovat obsah vlastností „svých“ objektů, vytvářet různé sestavy a výběry;

Kromě těchto hlavních rolí existují i role uživatelů oprávněných pouze k prohlížení, nikoli však editaci dat (typicky tajemnice fakulty).

V případě problémů požádejte o pomoc:

Jiří Charvát - technik PC AMU       jiri.charvat@amu.cz