Pozvánka na zasedání AS AMU dne 31. 1. 2022

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční v pondělí 31. ledna 2022 od 13:00 v zasedací místnosti rektorátu.

Program zasedání:

1.      Schválení programu zasedání AS AMU

2.     Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 22. 11. 2021

3.     Úvodní informace předsedy AS AMU (složení komisí AS AMU, aliasy, agenda k projednání)

4.      Zastoupení AMU v Radě vysokých škol (RVŠ)

5.     Schválení Statutu AMU

6.     Studijní a zkušební řád AMU

7.     Různé

24. leden 2022

.