Pozvánka na zasedání AS AMU dne 29. 3. 2022

Vážení členové akademické obce AMU, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční v úterý 29. března 2022 od 13:00 v zasedací místnosti rektorátu.

PROGRAM ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU AMU

29. března 2022 ve 13:00 hod.

       1. Schválení programu zasedání AS AMU

       2. Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 31. 1. 2022

  1. Povolání náhradníka Marka Kozáka za Jitku Ženíškovou
  2. Návrh rektorky na rozšíření RVH a nominace členů RVH pro další funkční období
  3. Doplnění orgánů AMU

          a) UR AMU (informace o odstoupení prof. Mareše; návrh rektorky na doplnění UR AMU /souhlas AS/)

          b) Etická komise – AS AMU návrh 1 člena (doporučení studenta, ale není podmínkou)

     6. Projednání zprávy o čerpání rozpočtu 2021 (nový formát mimo VZČ)

     7. Projednání/schválení metodiky rozdělení příspěvku uk. A+K (včetně dalších ukazatelů) na rok 2022

8.      Studijní a zkušební řád

     9. Různé

         a) podpora vedení AMU ukrajinským studentům a pedagogům, vytvoření transparentního účtu

         b) připomenutí na nominace osob do RVH

         c) členství v RVŠ

doc. Slavomír Hořínka, Ph.D. v.r.

předseda AS AMU

17. březen 2022

.