AMU nenese odpovědnost za obsah prezentace jednotlivých kandidátů/tek. Předseda volební komise si vyhrazuje právo nezveřejnit program kandidáta/ky, který by byl v rozporu se právními předpisy ČR, vnitřními předpisy AMU nebo Etickým kodexem AMU.

Hynek Hradecký

Barbora Koťová

Markéta Labusová

Jana Orlická


.