Etická komise

Etická komise Akademie múzických umění v Praze je v souladu s čl. 5 odst. 6 Statutu zejména poradním orgánem rektora. Posuzuje dodržování Etického kodexu členy akademické obce a ostatními zaměstnanci Akademie múzických umění v Praze.

Složení etické komise AMU

ČLENOVÉ

Bez obrázku

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

Bez obrázku

-

Bez obrázku

Vojtěch Cibulka

 


Související dokumenty


.