Harmonogram, předpisy a dokumenty

Harmonogram
Dokumenty
Odkazy

Harmonogram vnitřních evaluací 2018

Březen

Souhrnná zpráva ze sebehodnocení studijních oborů 2017 (fakultní Komise pro vnitřní hodnocení)

Duben

Zpráva o vnitřním hodnocení (Rada pro vnitřní hodnocení AMU)

Červen-listopad

Pilotní vnitřní hodnocení studijních oborů

Listopad

Sebehodnocení studijních oborů 2018

Průběžně

Řešení CRP "Posílení konkurenceschopnosti a kvality doktorských studijních programů
uměleckých vysokých škol v národním i mezinárodním kontextu"

Harmonogram vnějších evaluací 2018

Září

Self-Evaluation Report  jako podklad pro mezinárodní evaluaci AMU agenturou EQ-Arts

Říjen

Přípravná návštěva EQ-Arts

Prosinec

Hlavní hodnotící návštěva EQ-Arts

 

Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejicích činností kvality AMU  ze dne 13. dubna 2018

Standardy pro akreditaci studijních programů AMU: tematické oblasti Divadelní umění, Hudební umění, Taneční umění, Filmová a televizní tvorba

Využití výsledků učení na VŠ: příručka pro pedagogickou praxi a vedení VŠ. 2016. 69 s.

Výsledky učení pro oblast Hudba (AEC): 2017. 15 s. 

Benchmark Divadlo Tanec CZ. srovnávací standardy pro oblast Divadlo, Tanec. 2007. 19 s.

Benchmark Hudba CZ: srovnávací standardy pro oblast Hudba. 2008. 30 s.

Tuning Document Dance Education (ELIA)

Tuning Document Film Education (ELIA)

Tuning Document Theatre Education (ELIA)

Důležité odkazy

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ)
The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area
Enhancing Quality in the Arts (EQ-Arts)
The European Association of Conservatoires (AEC)
The European League of Institutes of the Arts (Elia)
Music Quality Enhancement (MusiQuE)