Blok 1: Art of Accreditation - Akreditace uměleckých studijních programů v Evropě

Čas: 13:00 - 14:15
URL: Připojte se na Microsoft Teams Meeting

Pohled na širokou paletu uplatňované praxe napříč Evropou: akreditační procesy a zkušenosti s mírou vnější regulace ve vztahu k vnitřní institucionální kultuře uměleckých škol. Blok shrnuje výsledky strukturovaných rozhovorů s představiteli 12 evropských uměleckých škol odpovědnými za akreditační procesy a ukáže, jak rozličné mohou přístupy v jednotlivých zemích být. Mají umělecké školy v Evropě odlišný akreditační režim a získávají zaváděním hodnotících procesů více volnosti při schvalování studijních programů?

Formát: panelová online diskuze, otázky z pléna
Jednací jazyk: čeština
Chair: Daniela Jobertová (AMU)
Hosté: Vít Havránek (AVU), Tomáš Langer (AMU)

Přestávka: 14:15 - 14:30

Blok 2: Standardy akreditací pro umělecké studijní programy

Čas: 14:30 - 15:15
URL: Připojte se na Microsoft Teams Meeting

Blok představí analýzu vybraných standardů Nařízení vlády č. 274/2016 a metodik NAÚ, jejich interpretace a příklady aplikace na třech uměleckých vysokých školách. Zástupci uměleckých vysokých škol se budou věnovat některým charakteristickým prvkům uměleckého vzdělávání, jako je ateliérová výuka, malé ročníky studentů, postupné umělecké zrání studentů. Akreditace uměleckých studijních programů s sebou přináší nelehké chvíle při interpretaci akreditačních standardů v oblasti struktury studijních plánů a specializací, sběru zpětné vazby, formulaci výsledků učení a garanci profilujícího základu. Nejinak je tomu u standardů pro udělení institucionální akreditace. Konkrétní case-studies ze tří uměleckých škol umožní nahlédnout pod povrch konceptů z nařízení a metodik.

Formát: prezentace výsledků analýzy a online diskuze k otázkám z pléna
Jednací jazyk: čeština
Prezentující: Soňa Nantlová (UMPRUM), Daniela Jobertová, Tomáš Langer (AMU)

Přestávka: 15:15 - 15:30

Blok 3: Mezi výukou a podporou - paraakademici mezi námi

Čas: 15:30 - 16:30
URL: Připojte se na Microsoft Teams Meeting

Nastavení metodické a administrativní podpory akreditačním a hodnotícím procesům na jednotlivých školách a vnímání těchto činností ze strany akademické obce. Příprava akreditačního spisu může být z pohledu vyučujících příležitostí pro hlubokou diskuzi o smyslu a způsobu jejich pedagogického konání. Bezpečně však je netriviálním projektem vyžadujícím detailní znalosti metodik, schopnost aplikace pedagogických konceptů i zvládnutí kompletace několikaset stránkového dokumentu. Věci se pak nejlépe daří, když je má na starosti ne zcela akademik a ne zcela rutinní asistent. Kdo tito lidé jsou, co musí umět a jak mohou opravdu svým fakultám pomoci? Zeptejte se přímo jich.

Formát: panelová online diskuze, otázky z pléna
Jednací jazyk: čeština
Chair: Tomáš Langer (AMU)
Hosté: Tereza Sieglová, Adéla Miškanin Holubová, Libuše Hronková (oddělení zajišťování kvality AMU), doktorandi UMPRUM

Přestávka: 16:30 - 16:45

Blok 4: Zahraniční sondy do uměleckých programů v ČR

Čas: 16:45 - 18:00
URL: Připojte se na Microsoft Teams Meeting

Konkrétní zkušenosti z mezinárodních hodnocení kvality na uměleckých VŠ a jejich reflexe prizmatem současného nastavení akreditačních procesů v České republice. Požadavek zákona na funkční systém zajišťování kvality vzbudil potřebu si nechat zhlédnout vlastní systém někým zvenčí. Umělecké vysoké školy a fakulty nabyly v posledních letech zkušenost s mezinárodním hodnocením. Jak jim to pomohlo při nastavení vlastních akreditačních a hodnotících procesů a přípravě na institucionální akreditaci?

Formát: panelová online diskuze, otázky z pléna
Jednací jazyk: čeština
Chair: Jarmila Kemrová (UMPRUM)
Hosté: Daniela Jobertová (AMU), Richard Fajnor (VUT + HF JAMU), Jan Stolín (TUL), Blanka Chládková (DF JAMU), Irena Armuntidisová (UTB), Pavel Mrkus (UJEP), Tereza Pavelková (student)

 

Shrnutí a ukončení sympozia: 18:00 - 18:15

 


.